Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie jest wydawcą miesięcznika "Wieś Mazowiecka" oraz materiałów o tematyce fachowej w formie broszur, ulotek, katalogów, folderów itp.

Można je nabyć w siedzibie MODR w Warszawie, jego Oddziałach oraz siedzibach Terenowych Zespołów Doradczych.

Zakres i tematykę wydawnictw MODR ustala Rada Wydawnictw, powołana zarządzeniem dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie nr 17/2011 z dnia 29 marca 2011 roku.

 

Skład Rady:

Członkowie:

Tomasz Skorupski - przewodniczący Rady, zastępca dyrektora MODR Warszawa 

Agnieszka Kowaluk -  MODR Warszawa - sekretarz

Ewa Gregorczyk - MODR Oddział Siedlce - redaktor naczelna newslettera MODR Warszawa

Bożena Kalkowska - Oddział Bielice 

Marta Michalak - Oddział Płock 

Agnieszka Maciejczak - Oddział Radom  

Małgorzata Najechalska - Oddział Poświętne w Płońsku

Stanisław Orłowski – Oddział Ostrołęka

Andrzej Dmowski - Oddział Siedlce

Wojciech Asiński - redaktor naczelny miesięcznika "Wieś Mazowiecka" - MODR Warszawa