Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Doradcy MODR świadczą odpłatnie usługi w zakresie:

 • sporządzania biznesplanów,
 • wypełniania wniosków, lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy UE, lub innych instytucji krajowych i zagranicznych,
 • organizowania szkoleń chemizacyjnych,
 • organizowania kursów i szkoleń z zakresu HACCP, EUROGAP, żywienia, agroturystyki, integrowanej produkcji rolniczej,
 • organizowania kursów na operatora kombajnu samobieżnego i operatora prasy wysokiego stopnia zgniotu,
 • organizowania kursów BHP,
 • organizowania wizyt studyjnych w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych.

 

Ponadto istnieje możliwość:

 • wynajmu maszyn i sprzętu rolniczego, m.in. kombajnów, opryskiwaczy, agregatów uprawowych, kosiarek, siewników, ciągników, pługów, glebogryzarek w Oddziale Poświętne w Płońsku tel. 023 663 07 18;
 • wynajmu powierzchni biurowych w siedzibie Ośrodka w Warszawie ul. Czereśniowa 98 tel. 22 571 61 00;
 • zlecenia wykonania usług poligraficznych - skład komputerowy, opracowania graficzne, druk;
 • wynajmu sal dydaktycznych wyposażonych w środki audiowizualne (rzutnik multimedialny, rzutnik pisma, tablice flip-chart, TV-video, nagłośnienie).

 

Cennik jest do wglądu w siedzibach MODR