Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

18 października w Lipinach gmina Przyłęk w szkoleniu pt. ”Innowacyjne metody uprawy truskawek”, organizowanym przez MODR Oddział Radom (PZDR w Zwoleniu) uczestniczyło 65 osób.

Zgromadzonych uczestników przywitali: Anna Siewierska - p.o. dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Radom - oraz Jarosław Gnyś - kierownik Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych w Zwoleniu.

Celem operacji było przedstawienie możliwości korzystania z najnowszych technologii, we współpracy z przedstawicielami jednostek naukowo-badawczych oraz ze wsparcia finansowego ze środków unijnych, które oferuje działanie „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020 w obszarze uprawy truskawek.

Zaprezentowane nowoczesne metody produkcji towarowej truskawki mają przyczynić się do poprawy zdrowotności roślin, poprawy plonowania z powierzchni plantacji, a tym samym zwiększyć dochodowość uprawy.

Informacje dotyczące „Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” oraz działania „Współpraca” przedstawiła Agnieszka Rembiszewska z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie.

Był tez czas na praktyków. Swoją wiedzą oraz doświadczeniem w produkcji truskawek podzielili się dr inż. Paweł Krawiec oraz dr hab. Zbigniew Jarosz. Wykładowcy zajęli się innowacyjnymi metodami walki z chorobami odglebowymi truskawki oraz innowacyjnymi metodami uprawy truskawek pod osłonami.

Marcin Trochim z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Radom przedstawił możliwości finansowania przedsięwzięć ze środków PROW 2014-2020.

Wykładowcom dziękujemy za wyczerpujące przedstawienie tematów a uczestnikom za zaangażowanie i aktywny udział.

Szkolenie realizowane było w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019. Skierowane było do mieszkańców obszarów wiejskich, głównie rolników i przedsiębiorców działających w sektorze rolnym.

__F O T O R E L A C J A__

 

  1. Anna Siewierska p.o. dyrektora Oddziału Radom rozpoczyna szkolenie
  2. Agnieszka Rembiszewska wprowadza nas w świat innowacji
  3. Technologia w produkcji najważniejsza - dr hab. Zbigniew Jarosz
  4. O zwalczaniu chorób - dr inż. Paweł Krawiec
  5. Uczestnicy szkolenia

Tekst i zdjęcia:

Agnieszka Janiec

MODR Oddział Radom