Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A
 android  - Aplikacja "Magiczne Mazowsze"
geocaching  - Strona gry terenowej "GEOCACHING"
broszura  - Broszura o grze  "GEOCACHING"

„Geocaching jako determinanta wzrostu atrakcyjności agroturystycznej na Mazowszu”, to projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) Priorytet VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, działanie 6.2 Turystyka, zrealizowany w 2014 roku przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie.

Dla projektu o nazwie „Geocaching jako determinanta wzrostu atrakcyjności agroturystycznej na Mazowszu” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 6.2 - powstała aplikacja „Magiczne Mazowsze”.

Geocaching Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zyskuje nowych zwolenników. Niezwykle pomocna i ułatwiająca poznawanie nowych szlaków mazowieckich jest nasza aplikacja „Magiczne Mazowsze”, którą można pobrać w sklepie Google Play (Android). Wystarczy w swoim telefonie kliknąć „Sklep Play” i wyszukać aplikację o nazwie „Magic Mazovia” albo „Magiczne Mazowsze”.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego rozpoczął realizację projektu pt. „Geocaching jako determinanta wzrostu atrakcyjności agroturystycznej na Mazowszu”, którego celem jest: