Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Do 1 czerwca trwa nabór kandydatów do konkursu EY Przedsiębiorca Roku. Konkurs jest międzynarodową inicjatywę promującą najlepszych przedsiębiorców. W Polsce, pierwsza edycja odbyła się w 2003 roku. Od tego czasu inicjatywa zgromadziła wokół idei propagowania osiągnięć polskich przedsiębiorców imponującą społeczność.

Należą do niej właściciele najlepszych polskich firm oraz autorytety świata biznesu. Grupa ta nieustannie się powiększa, oferując nowym uczestnikom niespotykaną szansę budowania relacji biznesowych.

Aby zgłosić się do konkursu należy przesłać następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z zaakceptowanym regulaminem konkursu,
  • opis działalności firmy,
  • opis przedsiębiorcy w kontekście sześciu kryteriów oceny kandydata
  • pełne sprawozdania finansowe lub skonsolidowane sprawozdania finansowe (jeśli były sporządzane) za ostatnie trzy lata, czyli w bieżącej edycji konkursu za lata: 2015, 2014 i 2013 (dotyczy tylko tych firm, które są objęte obowiązkiem sporządzania sprawozdań finansowych). Sprawozdanie finansowe powinno zawierać następujące informacje: bilans, rachunek zysków i strat oraz, jeśli były sporządzane, cash flow i zestawienie zmian w kapitałach; lub
  • deklaracje podatkowe za ostatnie trzy lata: 2015, 2014 i 2013 (dotyczy wszystkich firm, które nie są objęte obowiązkiem sporządzania sprawozdań finansowych).

Formularz dostępny jest w wersji elektronicznej, do wypełnienia on-line i w wersji PDF do druku i przesłania pocztą. Termin nadsyłania wszystkich aplikacji upływa 1 czerwca 2016 r.

 

Więcej informacji można otrzymać pod numerem infolinii: +48 22 557 77 55 oraz na stronie https://przedsiebiorcaroku.pl/o-konkursie/.