Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Obowiązujący od 27 lipca 2018 roku „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu”, poza licznymi regulacjami, określa także terminy stosowania nawozów naturalnych pochodzenia zwierzęcego (tj. gnojówki, gnojowicy, obornika, pomiotu ptasiego) i nawozów azotowych mineralnych. Dotychczasowe zasady w myśl, których istotną rolę w podejmowaniu decyzji mają panujące warunki pogodowe pozostają w mocy.

Stosowanie nawozów jest zabronione w przypadku, gdy gleba jest zamarznięta, pokryta lub nasycona wodą, pokryta śniegiem i to niezależnie od okresu, kiedy takie zjawisko ma miejsce. Zmianom, natomiast ulegają terminy stosowania nawozów azotowych. Różne są terminy stosowania nawozów płynnych oraz nawozów stałych, dodatkowo zróżnicowanie dotyczy rodzaju użytkowanych gruntów a także ich położenia administracyjnego.

Grunty orne

Wiosenne nawożenie gnojowicą i gnojówką oraz nawozami mineralnymi z azotem na gruntach ornych w całym kraju można rozpocząć od 1 marca. Maksymalny, jesienny termin stosowania gnojowicy i gnojówki oraz nawozów azotowych mineralnych na gruntach ornych w województwie mazowieckim, według nowego prawa, to 25 października, z wyłączeniem części gmin, dla których terminem granicznym jest 20 października. Dotyczy to następujących gmin: Myszyniec, Łyse, Troszyn i Czerwin z powiatu ostrołęckiego; Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Boguty-Pianki i Nur w powiecie ostrowskim; Sterdyń, Sabnie, Bielany, Repki i Jabłonna Lacka w powiecie sokołowskim; Suchożebry, Paprotnia, Korczew, Siedlce, Mordy, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim; Platerów, Sarnaki, Olszanka, Łosice, Stara Komica i Huszlew w powiecie łosickim.Nawozy naturalne stałe (obornik, pomiot ptasi), niezależnie od miejsca położenia gruntów, można stosować na gruntach ornych w okresie od 1 marca do 31 października.

Uprawy trwałe i wieloletnie oraz trwałe użytki zielone

W przypadku nawozów naturalnych płynnych i mineralnych azotowych w uprawach trwałych oraz wieloletnich i TUZ dopuszczalne terminy stosowania od 1 marca do końca października, natomiast nawozy naturalne stałe od 1 marca do końca listopada. Od wyżej wymienionych zasad możliwe są odstępstwa związane z opóźnionymi zbiorami lub specyficznymi warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi terminowe wykonanie nawożenia. Sytuacje takie wymagają dokumentowania, a granicznym nieprzekraczalnym terminem stosowania nawozów naturalnych jest zawsze 30 listopada.

 

Krystyna Saganowska

MODR Oddział Bielice