Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Do 16 listopada br. minister Jan Krzysztof Ardanowski przedłużył termin składania wniosków o udzielenie pomocy przez producentów rolnych, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane w tym roku suszą lub powodzią, które objęły co najmniej 30% danej uprawy.

Do 31 października wydłużony został termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej producentom rolnym, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane suszą.

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. składać wnioski o udzielenie pomocy.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13s ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, iż od dnia 14.09.2018 r. do dnia 28.09.2018 r. podatnicy podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2018 r. susza lub powódź, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

W zależności od praktyk oraz indywidualnej sytuacji rolnika, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na realizację wymogów, beneficjent płatności bezpośrednich może skorzystać z poniższych rozwiązań. 

Uaktualniono: 11 października 2017

 

W terminie do 31  października 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli w sierpniu 2017 r. szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej, w winku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy.

W terminie 13-27  września 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli w tym roku straty w wyniku wiosennych przymrozków w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy.

W związku z powstałymi w wyniku przejścia huraganu szkodami w uprawach rolnych oraz hodowlach zwierząt gospodarskich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął szereg inicjatyw mających na celu pomoc poszkodowanym i usprawnienie działań z tym związanych.