Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

W połowie lutego w  MODR  Oddział Poświętne w Płońsku odbyła się  konferencja  „Uprawa ziemniaka na wczesny zbiór”. Tematem obrad była agrotechnika produkcji ziemniaka na wczesny zbiór prowadzonej w obiektach ogrodniczych, z zastosowaniem okryw oraz w technologii standardowej.

Mając na uwadze liczne pytania mieszkańców wsi dotyczące pozyskiwania biogazu, doradcy MODR Oddziału w Bielicach postanowili ułatwić im zdobycie niezbędnej wiedzy. W tym celu 7 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sochaczewie zorganizowano seminarium ?Biogazownie jako źródło odnawialnej energii?.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku zorganizował dziesiątą konferencję poświeconą odnawialnym źródłom energii. W obradach wzięli udział rolnicy, lokalni przedsiębiorcy oraz samorządowcy. Konferencja została objęta honorowym patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz marszałka województwa mazowieckiego.


Na zlecenie Agencji Rynku Rolnego - Oddział Terenowy w Warszawie Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne przeprowadził szkolenia „System rolnictwa ekologicznego, obowiązujące prawodawstwo unijne, wymagania i aspekty marketingu produktu”.

20 grudnia br. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o podziale 116 mln zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Projekt? BioEnergy Farm realizowany jest w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy. Powstał w odpowiedzi na konieczność zwiększania udziału energii odnawialnej w rynku unijnym, by osiągnąć cel 20% w 2020 roku.