Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

8 grudnia 2017 r. w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Znaczenie pszczoły miodnej w produkcji rolniczej i leśnictwie”, której partnerem było Nadleśnictwo Płońsk.

7 grudnia Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Ostrołęka zorganizował konferencję „Specyfika Energetyki Prosumenckiej”.

Co roku, na początku grudnia, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku organizuje spotkanie producentów zbóż.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie  w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zrealizował operację pn. „Kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne szansą dla rodzinnych gospodarstw rolnych”.

8 listopada w siedzibie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce odbyła się już kolejna w tym roku konferencja zorganizowana przez pracowników siedleckiego Oddziału MODR. Jej temat brzmiał: „Ubezpieczenia w rodzinnych gospodarstwach rolnych”. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Sławomir Piotrowski – dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

to tytuł konferencji zrealizowanej w dniu 24 października br. przez MODR Warszawa Oddział Płock, w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Październikowa (organizowana od 25 lat przez MODR Oddział Poświętne w Płońsku) - Olimpiada Wiedzy Rolniczej składała się z dwóch etapów: pisemnego i finału w przeprowadzonego w formie ustnej.

18 października w siedzibie siedleckiego Oddziału MODR Warszawa odbyła się Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości, którą zorganizował Powiatowy Zespół Doradców Rolnych MODR Oddział Siedlce.

11 października 2017 roku odbyło się uroczyste ogłoszenie i uhonorowanie laureatów wojewódzkiego etapu X Ogólnopolskiego konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne.

Taki tytuł nosi projektu realizowany przez MODR Warszawa Oddział Płock, w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Partnerem projektu była Mazowiecka Izba Rolnicza z siedzibą w Parzniewie oraz Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem z siedzibą w Gąbinie. Projekt służy większej mobilizacji zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.