Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Z okazji 20. edycji Ogólnokrajowego Konkursu AgroLiga, pod koniec ubiegłego roku w sali konferencyjnej Zajazdu Sonata w Studzieńcu, odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Sierpcu, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa rolniczego i Radę Powiatową Mazowieckiej Izby Rolniczej. Uczestniczyli w nim laureaci konkursu, przedstawiciele samorządu terytorialnego i organizacji rolniczych, lokalne firmy oraz producenci rolni.

W dniu 6 listopada 2013 roku w Centrum Szkoleniowym w Falentach odbył się VII Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich, podczas którego uroczyście ogłoszono i uhonorowano laureatów wojewódzkiego etapu VI Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne.

17 grudnia w siedzibie MODR Oddział Ostrołęka odbyło się seminarium ,,Dziedzictwo kulinarne Kurpiowszczyzny". Wśród słuchaczy byli właściciele gospodarstw agroturystycznych, twórcy ludowi, wytwórcy lokalnych specjałów kulinarnych oraz doradcy rolni.

3 grudnia w Sochaczewie, odbyła się konferencja nt. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami produkcji rolniczej – nowy program działań na  Obszarach Szczególnie Narażonych Bzura. Zorganizowana została przez doradców MODR O/Bielice. Jej celem – jak powiedziała na wstępie konferencji Urszula Milczarek, dyrektor MODR Oddział Bielice, jest edukacja prowadzących działalność rolniczą na OSN. Pani dyrektor zwróciła też uwagę na fakt, że OSN zajmują ok. 10% powierzchni obszaru powiatów sochaczewskiego, grodziskiego i żyrardowskiego przy 4,5% powierzchni objętych OSN - ami w kraju. Dlatego tematyka wymogów obowiązujących na OSN pojawiała się przez cały 2013 rok na szkoleniach i była jednym z istotnych tematów porad dla rolników.

XII już konferencja zatytułowana „Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku”, za nami. Odbyła się 20 i 21 listopada w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego O/Poświętne w Płońsku.

- ETAP WOJEWÓDZKI –

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie jako organizator wojewódzkiego etapu VI Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2013, ogłoszonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o wynikach konkursu: