Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Konferencja odbyła się w dniu 27 lutego 2013 r. w Czerwinie, uczestniczyło w niej 174 osoby – rolnicy, przedstawiciele firm obsługujących rolnictwo, uczniowie. Na otwarcie przybyła Pani Janina Ewa Orzełowska – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

06 grudnia 2012r. w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku odbyła się XX Olimpiada Wiedzy Rolniczej. Jej uczestnikami byli młodzi rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne samodzielnie lub wspólnie z rodzicami - w sumie 78 osób.

„Technologia uprawy roli jako ekonomiczne wyzwanie dla rozwijających się gospodarstw” - to tytuł konferencji zorganizowanej 4 grudnia 2012 roku przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku. W trakcie odbywającego się cyklicznie o tej porze roku spotkania podsumowano wyniki prac z naszego pola doświadczalnego oraz omówiono wybrane technologie uprawy zbóż.

29 listopada 2012 roku w Oddziale Poświętne w Płońsku odbyła się konferencja pt. „Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku”. Wydarzenie to, już jedenaste z kolei, stanowiło kontynuację przedsięwzięć prowadzonych od dziesięciu lat, związanych z praktycznym i racjonalnym wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii w rolnictwie.

W dniu 21 listopada 2012 r. w Centrum Edukacyjno - Konferencyjnym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku odbyła się konferencja ?Produkcja wołowiny alternatywą dla rolników?. Temat został wybrany ze względu na coraz większe zainteresowanie rolników tym kierunkiem produkcji.

W dniu 27.11.2012 w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku odbyła się konferencja dla rolników, hodowców i producentów wieprzowiny na temat: ?Zwiększenia opłacalności produkcji wyzwaniem dla producentów trzody?. MODR zorganizował ją wspólnie z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS w Warszawie.