Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Bielice, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie zapraszają na XXVI Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości, które odbędą się 12 maja 2019 r., w godz. 9.00 - 17.00 na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Głowackiego 2.

Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości to nie tylko promocja towarów i usług, ale również możliwość wymiany doświadczeń, zasięgania opinii i porad, nawiązywania współpracy oraz upowszechnianie dobrych praktyk.

Na targach przewidziano:

kiermasze kwiatów, drzew, krzewów owocowych i ozdobnych;

• prezentację maszyn i urządzeń, nawozów, paszy, środków ochrony, materiałów budowlanych itp., oferowanych przez firmy działające na rzecz rolnictwa;

• konsultacje specjalistów w punktach konsultacyjnych MODR, ARiMR, KRUS i innych instytucji;

• prezentacje wyrobów lokalnych pt. „Smaki Powiatu”;

• stoiska z wyrobami rękodzieła ludowego i artystycznego;

• konkursy i występy zespołów artystycznych.

 

Zapraszamy rolników, ogrodników, działkowców, przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych. Zgłoszenia do udziału w Targach przyjmowane są w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Bielice, 96–500 Sochaczew, tel. 46 862 00 40 oraz w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie - ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew, tel. 46 864 18 30 Formularze zgłoszeniowe dostępne na stronach internetowych: www.modr.mazowsze.pl; www.powiatsochaczew.pl.

Załączniki: 1. Regulamin z kartą zgłoszenia