Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

 

świadczenia usług doradczych 
w ramach poddziałania 2.1. „Wsparcie korzystania z usług doradczych”

objętego PROW 2014-2020. 

 

W ramach operacji realizowane będą trzyletnie programy doradcze dla rolników aktywnych zawodowo z terenu województwa mazowieckiego.

Celem świadczenia usług doradczych dla rolników jest poprawa wyników gospodarczych oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą
o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania
produkcji rolnej.

ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH JEST BEZPŁATNE DLA ROLNIKÓW!

Każdy program doradczy złożony będzie z trzech usług, z uwzględnieniem dostosowania oferty doradczej do indywidualnych potrzeb rolników.  W ramach realizacji programów
doradczych planowane są następujące usługi: Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego, Rachunkowość w gospodarstwie rolnym, Uczestnictwo w systemach jakości, System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji
o przystąpieniu do działania Rolnictwo ekologiczne oraz pomoc w realizacji działania
Rolnictwo ekologiczne, Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności, Modernizacja gospodarstwa rolnego, Restrukturyzacja małych
gospodarstw, Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc
rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów.
W ramach operacji planujemy realizację 4 249 programów doradczych na terenie
województwa mazowieckiego.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG DORADCZYCH

 

Informacje na temat udziału w projekcie
można uzyskać kontaktując się z Powiatowymi Zespołami Doradztwa Rolniczego
oraz Oddziałami MODR Warszawa

 

lp.

imię i nazwisko
osoby do kontaktu

Oddział

powiat

nuts - podregion

nr. telefonu

1

Grażyna Adamczyk

Bielice

grodziski, grójecki, piaseczyński,pruszkowski,

sochaczewski,    warszawski zachodni, żyrardowski

 warszawski zachodni

46  862 00 46   723 436 157

2

Anna Dobkowska

Ostrołęka

makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski

ostrołęcki

29 769 49 64

3

Barbara Snopek

Płock

gostyniński, płocki, 
sierpecki

płocki

24 268 60 87

723 435 582

4

Danuta Bronowska       Magdalena Malatyńska

Poświętne

ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński

ciechanowski

723 433 677   

23 663 07 22

5

Marcin Trochim

Radom

białobrzeski,        kozienicki, lipski,   
 przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński

radomski

48 332 39 79

6

Ewa Grabowska

Siedlce

łosicki, siedlecki,  
 sokołowski, węgrowski

siedlecki

25 640 09 41

512 265 924 

7

Barbara Anozy

Siedlce

garwoliński,  
  legionowski, miński, nowodworski, otwocki, wołomiński

warszawski wschodni

 25 640 09 39