Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza rolników do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, w którym doradcy MODR Warszawa uczestniczą od samego początku w pracach komisji konkursowej, to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe.

Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

Więcej szczegółów:

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xvii-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne/

 

Źródło: KRUS