Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

7 października 2018 roku w sali konferencyjnej MODR Oddział Siedlce, odbyła się IV Mazowiecka Konferencja Pszczelarska „Ratujmy pszczoły”. W zorganizowanej przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce i Regionalny Związek Pszczelarzy w Siedlcach konferencji udział wzięło ponad 80 mieszkańców obszarów wiejskich, w większości pszczelarzy i rolników.

Prezentacja Marka Podlewskiego z Kujawskiego Centrum Pszczelarskiego dotyczyła całorocznej gospodarki pasiecznej. Wykładowca omówił najnowsze osiągnięcia i trendy w gospodarce pasiecznej.  Zademonstrował wiele urządzeń wspomagających produkcję miodu.

Na wykładzie dr hab. Krystynę Pohorecką  z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, zaprezentowane były najskuteczniejsze  metody zwalczania chorób i szkodników pszczół. Prelegentka szczegółowo omówiła biologię i zwalczanie najczęściej  występujących i najgroźniejszych chorób  bakteryjnych (zgnilec amerykański, zgnilec europejski), wirusowych,  pasożytniczych (warroza, nosemoza ) i  szkodników ( motylica woskowa).

Wykład Witolda Kąkola z MODR Oddział Siedlce, dotyczył wsparcia rynku produktów pszczelich w latach 2018-2019 a Krystyny Szczygielskiej z MODR Oddział Siedlce ochrony różnorodności genetycznej roślin i zwierząt oraz  jej znaczenia dla utrzymania bioróżnorodności.

Konferencja współfinansowana  była ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Tekst: Krystyna Szczygielska

Autorzy zdjęć:

Justyna Niedziałek

Krystyna Szczygielska

__F O T O R E L A C J A__

  1. Konferencje otworzył Witold Kąkol – MODR Oddział Siedlce
  2. Kilka słów o celach konferencji – Krystyna Szczygielska MODR Oddział Siedlce.
  3. Wykład prowadzi Marek Podlewski z Kujawskiego Centrum Pszczelarstwa
  4. Wykład wzbogacony filmami instruktażowymi
  5. Czas na przerwę
  6. Wykład prowadzi dr hab. Krystyna Pohorecka  z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach
  7. Uczestnicy w skupieniu słuchają wykładu
  8. Wykład prowadzi Witold Kąkol MODR Oddział Siedlce
  9. Ostatni wykład Krystyna Szczygielska MODR Oddział Siedlce