Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

W związku z chaosem informacyjnym dotyczącym kwestii polowań zbiorowych skoordynowanych (tzw. „wielkoobszarowych”) na dziki oraz licznymi pytaniami w tej sprawie, Główny Lekarz Weterynarii wyjaśnia:

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dz. U.2018 poz. 360 w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń od 28 lutego 2018 nakłada się obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącej:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, udziela pomocy finansowej producentom trzody chlewnej z obszarów zagrożonych wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Pomimo wdrażanych zasad bioasekuracji wirus afrykańskiego pomoru świń w dalszym ciągu rozprzestrzenia się w Polsce. Na terenie województwa mazowieckiego stwierdzane są kolejne przypadki występowania choroby jak również obserwowana jest jej ekspansja na nowych obszarach. Nowe przypadki występowania ASF odnotowywane są już na terenach położonych po lewej stronie rzeki Wisły. W obliczu rosnącego zagrożenia przypominamy o stosowaniu się do zasad programu bioasekuracji i zasad ochrony. Przypominamy iż każda informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach świń powinna być niezwłocznie przekazana do powiatowego lekarza weterynarii.

Jak informuje rzecznik prasowa wojewody mazowieckiego, od środy (29 listopada) na terenie powiatów legionowskiego i wołomińskiego służby weterynaryjne, leśnicy oraz wojsko będą prowadzić poszukiwania padłych dzików. Kontrola obszarów leśnych potrwa do 5 grudnia.

Od poniedziałku 16 października na terenie powiatu siedleckiego – w gminach Przesmyki, Paprotnia, Korczew - służby weterynaryjne, leśnicy oraz wojsko będą prowadzić poszukiwania padłych dzików.

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii Informuje, że 20 lipca 2017 r. wyznaczone zostało piąte (trzecie w 2017 r.) w województwie mazowieckim, ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF). Ognisko wyznaczono w gospodarstwie liczącym 17 sztuk świń, zlokalizowanym w miejscowości Mężenin Kolonia 1, gmina Platerów (obszar objęty ograniczeniami) powiat Łosice woj. mazowieckie. W ognisku podjęte zostały działania przewidziane obowiązującymi przepisami prawa.

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 15 lipca 2017 r. weszła w życie nowa edycja PROGRAMU BIOASEKURACJI, wprowadzona w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U. poz. 1378).

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że 15 lipca 2017 r. weszła w życie nowa edycja PROGRAMU BIOASEKURACJI, wprowadzona w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U. poz. 1378).