Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

„Wieś Mazowiecka” otrzymała wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu pn. „Najlepsze Wydawnictwo Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego” w 2014 roku.

11 października w Urzędzie Gminy w Grodzisku Mazowieckim odbyła się konferencja dla pszczelarzy pn. „Choroby pszczół miodnych”.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 21 października w Domu Technika w Płocku, organizuje ,,Mazowiecką Konferencję Pszczelarską”. Konferencja skierowana jest do pszczelarzy, rolników, sadowników oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszarów wiejskich województwa mazowieckiego. Szczegółowe informacje: Piotr Michalik tel. 24 262 97 72

W niedzielę 20 września pszczelarze zrzeszeni w Regionalnym Związku Pszczelarzy oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce po raz kolejny organizują imprezę popularyzującą produkty pszczele – Siedleckie Targi Miodu.

Relacja z XVI Mazowieckich Dni Rolnictwa

 

(Miejsce na krótki opis miejsca i czasu zdarzenia) 

 

Kurier Mazowiecki o MDR

 

(Miejsce na krótki opis miejsca i czasu zdarzenia) 

 

Bydło mięsne - naturalny chów

 

(Miejsce na krótki opis miejsca i czasu zdarzenia) 

 

Mazowieckie doradztwo w służbie rolnictwa

 

(Miejsce na krótki opis miejsca i czasu zdarzenia) 

W związku z licznymi postulatami w sprawie zmiany warunków przyznawania premii dla młodych rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniu 10 sierpnia br., przed rozpoczęciem naboru wniosków, przekazał do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.