Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Od dnia 8.09.2017 r.  do dnia 12.09.2017r. roku można składać wnioski o pomoc na wyrównanie ceny sprzedaży trzody chlewnej z terenów objętych ASF. Dotyczy to zwierząt, których sprzedaż nastąpiła w okresie od 1 lipca br. do 31 sierpnia 2017 r. Dokumenty należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń.

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624), z dniem 31 sierpnia 2017 r. znosi się Agencję Rynku Rolnego, a z dniem 1 września 2017 r. tworzy się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który z mocy prawa wstępuje w ogół praw i obowiązków znoszonej Agencji Rynku Rolnego. Organizację i zadania będzie regulowała Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 623).

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do trzech nowych Grup Fokusowych:

Lato w zagrodzie - to pierwsza tego typu impreza zorganizowana w formie pikniku,  w Granicy na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. To miejsce niezwykłe w klimacie osady puszczańskiej, ginącej architektury zabudowań krytych strzechą i cennego przyrodniczo terenu, wpisanego na światową listę rezerwatów biosfery UNESCO.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych) do dnia 31 maja 2017 roku.

Wkrótce XVIII Mazowieckie Dni Rolnictwa w Poświętnem (Płońsk). Jedną z atrakcji wystawy będzie VII Turniej Ekologiczny, który cieszy się coraz większą popularnością. Jest okazją do aktywnego spędzenia wolnego czasu wspólnie z rodziną. Zapraszamy serdecznie rodziny wraz z dziećmi do udziału w turnieju.