Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Wszyscy doskonale znają ten konkurs od 2003 r.  To jedno z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez KRUS na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników i promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Udział w konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Jak wspomnieliśmy głównym organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy. Dotychczas w 15. Edycjach konkursu udział wzięło ponad 18 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci otrzymali wspaniałe nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem o mocy 55 KM.

W mijającym roku także MODR Warszawa uczestniczył w konkursie jako współorganizator etapów regionalnego i wojewódzkiego oraz w pracach komisji konkursowej.

Wspomnieć należy, że XVI konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał patronat honorowy Prezydenta RP.

Zachęcamy wszystkich, do zapoznania się z listem Prezesa KRUS.