Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Po raz czwarty liczne grono uczestników, w większości kobiet, spotkało się podczas konferencji zorganizowanej przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Ostrołęka pn. "Kobieta przedsiębiorcza na obszarach wiejskich" w Kordowie k. Ostrołęki. I oczywiście kobiety po raz kolejny zdominowały salę wykładową.

Licznie przybyły przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, członkinie lokalnych stowarzyszeń i grup działania, właściciele gospodarstw agroturystycznych, wytwórcy produktów tradycyjnych, rolnicy ekologiczni i inne osoby zainteresowane przedsiębiorczością na obszarach wiejskich. Głównie uczestnikami spotkania byli mieszkańcy terenu powiatów północno-wschodniego Mazowsza: ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego, przasnyskiego oraz wyszkowskiego.

Konferencja organizowana od 4 lat służy głównie aktywizacji kobiet mieszkających na wsi. Ważne jest, żeby kobiety wiedziały i miały chęć podejmować inicjatywę w zakresie współpracy, zrzeszania się oraz pozyskiwania środków na wsparcie i funkcjonowanie już istniejących organizacji. Chodzi także o poprawę efektywności ich działania w nowej perspektywie finansowej w ramach PROW 2014-2020, przełamywanie barier mentalnych czy wzmocnienie roli kobiet jako łącznika między środowiskiem wiejskim a sferą administracyjną. To także upowszechnianie wśród kobiet wysokich standardów w zakresie żywienia i profilaktyki zdrowotnej, jako czynnika warunkującego obecną i przyszłą aktywność społeczną i zawodową płci pięknej.

W wykładzie „Doświadczenia i perspektywy aktywizacji kobiet na obszarach wiejskich” Andrzej Niedźwiedzki, przedstawiciel MODR Oddział Ostrołęka, przedstawił doświadczenia doradztwa rolniczego w zakresie działań mających na celu aktywizację kobiet na obszarach wiejskich oraz wskazał na planowane działania doradztwa rolniczego na najbliższy rok.

W dalszej części wystąpienia swoje doświadczenia z zakresu realizacji projektów skierowanych do kobiet przedstawiali przedstawiciele lokalnych grup działania współpracujących z MODR Oddział Ostrołęka: Magdalena Walijewska prezes Stowarzyszenia LGD „Kurpsie Razem”, Anna Tyszka dyrektor biura Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza” i Adriana Rukat prezes Stowarzyszenia LGD „Zielone Sioło”.                            

Przedstawiono liczne przykłady dobrych praktyk z zakresu aktywizacji kobiet realizowane przez LGD i organizacje pozarządowe oraz wskazano na możliwości wsparcia finansowego tego typu działań z funduszy europejskich w ramach LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Robert Wojdyna, przedstawiciel Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w wykładzie „Żywienie a zdrowie kobiety aktywnej” omówił, w oparciu o piramidę żywieniową, zasady prawidłowego żywienia.

Beata Samorajska, przedstawicielka Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w wykładzie „Profilaktyka zdrowia kobiet” omówiła zagadnienia z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych.

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyła się ekspozycja Szkoły Promocji Zdrowia działającej przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce i II LO im. C. K. Norwida w Ostrołęce oraz podstawowe badania profilaktyczne.

Wszystkim uczestnikom konferencji zapewniono pakiet materiałów konferencyjnych wzbogacony o liczne wydawnictwa MODR, MRiRW, LGD oraz materiały z zakresu profilaktyki zdrowotnej. W trakcie konferencji zapewniono serwis kawowy oraz degustację.

Konferencję patronatem objął Arkadiusz Czartoryski poseł na Sejm RP. Partnerami w realizacji były: Stowarzyszenie LGD „Kurpsie Razem”, Stowarzyszenie LGD „Zaścianek Mazowsza”, Stowarzyszenie LGD „Zielone Sioło”, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

Gospodarzem spotkania był Bogdan Bagiński dyrektor Oddziału Ostrołęka Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Część merytoryczną seminarium poprowadził, przedstawiciel MODR Oddział Ostrołęka, Andrzej Niedźwiedzki.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konferencji i wykładowcom.

1. Uczestnicy przybyli głównie z terenu powiatów północno-wschodniego Mazowsza.
2. Gospodarzem spotkania był Bogdan Bagiński dyrektor Oddziału Ostrołęka Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
3. Kobiety po raz kolejny zdominowały salę wykładową.
4. Licznie przybyły przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, członkowie lokalnych stowarzyszeń i grup działania.
5. Część merytoryczną seminarium poprowadził Andrzej Niedźwiedzki, przedstawiciel MODR Oddział Ostrołęka,.
6. Ekspozycja „Szkoły Promocji Zdrowia” działającej przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce i II LO im. C. K. Norwida w Ostrołęce.
7. Wolontariusze "Szkoły Promocji Zdrowia" oferowali podstawowe badania profilaktyczne.
8. Magdalena Walijewska prezes Stowarzyszenia LGD „Kurpsie Razem” prezentuje „Doświadczenia i perspektywy aktywizacji kobiet na obszarach wiejskich”.
9. Anna Tyszka dyrektor biura Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza” prezentuje „Doświadczenia i perspektywy aktywizacji kobiet na obszarach wiejskich”.
10. Adriana Rukat prezes Stowarzyszenia LGD „Zielone Sioło” prezentuje „Doświadczenia i perspektywy aktywizacji kobiet na obszarach wiejskich”.
11. W trakcie konferencji zapewniono serwis kawowy.
12. Beata Samorajska, koordynator „Szkoły Promocji Zdrowia”, omawia pomoce dydaktyczne.
13. Robert Wojdyna, przedstawiciel Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w wykładzie „Żywienie a zdrowie kobiety aktywnej”.
14. Beata Samorajska, przedstawicielka Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w wykładzie „Profilaktyka zdrowia kobiet” omówiła zagadnienia z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych.
15. Robert Wojdyna omówił, w oparciu o piramidę żywieniową, zasady prawidłowego żywienia.
16. Na koniec spotkania zorganizowano degustację.

 

Tekst: Andrzej Niedźwiedzki, MODR Oddział Ostrołęka