Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

4 grudnia w Sochaczewie MODR Oddział Bielice zorganizował I konferencję pszczelarską nt. „Znaczenie owadów zapylających w gospodarce rolnej i w zachowaniu bioróżnorodności na terenach wiejskich”.

Ponad 70 uczestników – pszczelarzy miało okazję wzbogacić swoją wiedzę dotyczącą chorób i sposobów leczenia pszczół oraz znaczenia owadów zapylających w rolnictwie i środowisku naturalnym.

Serię trzech wykładów przeprowadził Cezary Kruk z pasieki hodowlanej, który rozpoczął swoje wystąpienie od przedstawienia zapylaczy roślin uprawnych. Nadrodzina pszczół obejmuje nie tylko pszczołę miodną, ale także liczne gatunki trzmieli i pszczół samotnic. Pszczoła miodna to najważniejszy zapylacz roślin owadopylnych. Jest gatunkiem społecznym, w pełni udomowionym.

W Polsce mamy około 40 tysięcy pasiek i 1100000 rodzin pszczelich. Zapylenie upraw przez pszczoły miodne, pszczoły samotnice i trzmiele jest w Polsce najtańszym czynnikiem plonotwórczym i pozwala zwiększyć wartość handlową owoców.

Słuchacze zapoznali się także metodami i sposoby leczenia chorób takich jak: warroza, nosema apis, nosemoza cerana, paraliże pszczół, zgnilec europejski, zgnilec amerykański czy grzybica wapienna. Szczególne groźna dla pszczół jest warroza (choroba śmiertelna). Nie leczone rodziny pszczele giną w ciągu 2- 3 lat. Warroza ma ogromne zdolności adaptacyjne do niekorzystnych warunków środowiskowych. Potrafi bardzo szybko uodpornić się na stosowane przez pszczelarzy leki warrozobójcze.

Cezary Kruk zakończył swoje wystąpienie omówieniem szkodników pszczół takich jak: motylica woskowa, myszy, ryjówki czy ptaki. Zygmunt Łukasiewicz z Sochaczewskiego Koła Pszczelarzy przedstawił aktualną sytuację w pasiekach powiatu sochaczewskiego oraz możliwości pozyskania środków finansowych z ARR na zakup sprzętu pszczelarskiego, matek pszczelich i odkładów.

W podsumowaniu konferencji apelowano o stosowanie środków ochrony roślin w taki sposób, aby nie szkodzić pszczołom. W żadnym wypadku nie wolno stosować pestycydów na kwitnące uprawy i na plantacje w porze oblotu pszczół, nawet kiedy preparat odznacza się niska klasą toksyczności i krótki okres prewencji. Dotyczy to zarówno oprysku roślin owadopylnych, jak i upraw pozostałych (buraków, ziemniaków) zachwaszczonych miododajnymi chwastami.

Gospodarzami konferencji byli Urszula Milczarek dyrektor MODR Oddział Bielice i Zygmunt Łukasiewicz z Powiatowego Koła Pszczelarzy w Sochaczewie.

1. Uczestnicy konferencji
2. Wykład przeprowadził Cezary Kruk

 

Tekst i zdjęcia Krystyna Saganowska

MODR Oddział Bielice