Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

W Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku odbyła się 5 grudnia XXIV Olimpiada Wiedzy Rolniczej. Jej uczestnikami byli młodzi rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne samodzielnie lub wspólnie z rodzicami. W olimpiadzie uczestniczyły 44 osoby.

Olimpiada przebiegała w dwóch etapach: najpierw etap testowy, potem odpowiedzi ustne najlepszych uczestników. Pytania testowe i finałowe obejmujące zagadnienia z zakresu

rozwoju obszarów wiejskich, przystosowania gospodarstw do wymogów unijnych, agrobiznesu, technologii produkcji rolniczej oraz ekologii i ochrony środowiska opracowali specjaliści MODR Oddział

Poświętne.

 

Bezpośrednio po napisaniu testu, w oczekiwaniu na wyniki, uczestnicy olimpiady wysłuchali wykładu pn. „Aspekty nowoczesnej ochrony roślin ze szczególnym uwzględnieniem biostymulatorów i zapraw

nasiennych”.

 

Do finału zakwalifikowało się pięciu panów, którzy uzyskali najwięcej punktów za test. Każdy z finalistów odpowiadał na 5 pytań problemowych przydzielanych w drodze losowania. Komisja

w składzie: Danuta Bronowska, Maria Kacprowska, Henryk Rowiński i Marek Świątkowski nie wyłoniła zwycięzcy po II etapie. Dopiero przeprowadzenie dogrywki pozwoliło na ustalenie ostatecznej

kolejności finalistów.

 

I miejsce     - Mariusz Szczepek   zam. Nowa Dzierzążnia gm. Dzierzążnia                                                                                              

II miejsce   - Grzegorz Bafeltowski zam. Gawłowo gm. Nowe Miasto

III miejsce   - Łukasz Szostak       zam. Żukowo gm. Naruszewo

IV miejsce   - Michał Pająk           zam. Smoły gm. Zakroczym

V miejsce   - Bartosz Krajewski    zam. Skrzynki gm. Płońsk

 

Laureaci zaprezentowali wysoki i bardzo wyrównany poziom wiedzy rolniczej, wykazali się doskonałą znajomością terminologii rolniczej, różnorodnych form postępu w rolnictwie (biologicznego, technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i społecznego). Otrzymali nagrody ufundowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego i firmy sponsorujące.

 

Dla wszystkich uczestników olimpiady organizatorzy przygotowali poczęstunek i obiad.

 

Pracownicy MODR Oddział Poświętne od 24 lat organizują Olimpiadę Wiedzy Rolniczej. Ma ona uczynić zachęcić do postępowych metod gospodarowania na wsi, rozbudzać ambicje, namawiać do dalszego doskonalenia zawodowego i tworzenia konkurencyjnych gospodarstw. To coroczne spotkanie młodych rolników z naszego regionu jest formą uhonorowania ich wiedzy i zawodu rolnika, a także okazją do nawiązania bliższych kontaktów i współpracy.

1.    Otwarcie olimpiady przez Jarosława Grabowskiego dyrektora Oddziału Poświętne
       w Płońsku MODR
2.    Uczestnicy w czasie rozwiązywania testu
3.    Wykład Wojciecha Fabisiewicza pt. „Aspekty nowoczesnej ochrony roślin
       ze szczególnym uwzględnieniem biostymulatorów i zapraw nasiennych”
4.    Finaliści przygotowujący się do odpowiedzi.
5.    Finaliści z nagrodami
6.    Wręczenie  nagród pocieszenia uczestniczkom olimpiady
7.    Finaliści, sponsorzy i organizatorzy

 

Tekst: Maria Kacprowska

Zdjęcia: Bożena Chądzyńska

MODR Oddział Poświętne w Płońsku