Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

24 listopada br. w siedzibie MODR Oddział Płock odbyła się konferencja na temat: „Innowacyjność usług turystycznych – kuchnia regionalna i tradycyjna nowym kierunkiem rozwoju turystyki ”. Skierowana była do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z terenu powiatu gostynińskiego.

Celem konferencji było określenie nowych kierunków rozwoju i tworzenia produktów turystycznych zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych turystów. Główne tematy wykładów i dyskusji dotyczyły wpływu bogactwa kulturowego i kulinarnego regionu na kształtowanie i rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki. Lesław Urbankiewicz z Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego opowiadał o walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych Mazowsza Płockiego i okolic w wykładzie „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Krzysztof Zaniewski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wskazał na rolę kuchni regionalnej i tradycyjnej w tworzeniu produktu turystycznego. Nowe kierunki rozwoju w agroturystyce i turystyce wiejskiej przedstawiła Danuta Arcipowska z MODR Warszawa, natomiast o instrumentach i źródłach wsparcia zapoznały uczestników konferencji Agnieszka Żukowska – prezes Stowarzyszenia LGD Aktywni Razem i Jadwiga Skibowska z MODR Oddział Płock.

W programie konferencji nie zabrakło prezentacji przykładów dobrych praktyk funkcjonujących na obszarach wiejskich regionu płockiego. Swoimi doświadczeniami dotyczącymi uruchamiania i prowadzenia usług agroturystycznych podzielili się Halina Wyrwa - gospodarstwo agroturystyczne „HOLENDRY” z gm. Szczawin Kościelny oraz  Dariusz Myszkowski - gospodarstwo agroturystyczne „MYSZOGRÓD” - gm. Gostynin.

Organizatorem konferencji był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Płock przy wsparciu finansowym samorządu Województwa Mazowieckiego.

 FOTO R E L A C J A

  • D. Arcipowska wskazywała nowe kierunki w rozwoju agrotutystyki
  • Degustacja potraw tradycyjnych
  • J. Skibowska omówiła instrumenty wsparcia turystyki wiejskiej
  • K. Zaniewski mówił o turystyce kulinarnej
  • Walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne Mazowsza płockiego i okolic wskazał L. Urbankiewicz

Barbara Snopek

Zdjęcia: Krzysztof Szumski

MODR Oddział Płock