Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

W wyniku negocjacji z Komisją Europejską zmniejszona została strefa z ograniczeniami związanymi z wystąpieniem przypadków ASF u dzika i ognisk ASF. Decyzja dotyczy około 10 tysięcy gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. Zmiany pozwalają na sprzedaż tuczników do ubojni z terenów do tej pory objętych ograniczeniami. Uwolniony zostaje handel tucznikami na większej części Podlasia, prawie na całym Mazowszu i Lubelszczyźnie.

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2016 r., uchylającym wcześniejsze rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, nastąpiły znaczne ułatwienia w sprzedaży świń w następujących powiatach:

-woj. lubelskie: bialski

-woj. mazowieckie: ostrołęcki, ostrowski, sokołowski, siedlecki, łosicki

-woj. podlaskie: grajewski, moniecki, łomżyński, wysokomazowiecki, bielski, siemiatycki, hajnowski, białostocki oraz augustowski (przeniesienie gm. Lipsk do strefy ochronnej)

 

W ww. powiatach znów obowiązywać będą wymogi opisane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, a także, na części  z nich, restrykcje opisane w rozporządzeniach właściwych miejscowo wojewodów/powiatowych lekarzy weterynarii.

 

Rozporzadzenie MRiRW

 

OPR. WA

Źródło: MRiRW